Oferty pracy

Zatrudnimy pracownika na stanowisko: Główny pracownik naukowy ds. ergonomii w projekcie unijnym.

Zakres obowiązków:

Pracownik zatrudniony do zadań bezpośrednio związanych z realizacją projektu pt. „Zintegrowany system obróbki surowca skalnego. Proekologiczna linia produkcyjna, oparta na idei zrównoważonego rozwoju i dostosowana do obsługi przez osoby niepełnosprawne.

Odpowiedzialność za konkretne etapy prac w projekcie:

  • nadzór nad pracami ergonomii koncepcyjnej w szczególności w oparciu o doświadczenia krajów zachodnich (Francja, Wielka Brytania), w tym: przystosowanie narzędzi i maszyn dla potrzeb projektu, przystosowanie środowiska pracy dla potrzeb osób niepełnosprawnych (oświetlenie, minimalne wysokości pomieszczeń oraz spadki podjazdów itp),
  • określenie najefektywniejszych wyników pracy w kontekście niepełnosprawności osób obsługujących linię,
  • koncepcja minimalizacji kosztów biologicznych operatorów,
  • koncepcja i wdrożenie wytycznych doboru pracowników pod dane stanowisko (minimalizacja strat zasobów technicznych) oraz przystosowania stanowiska pracy pod danego pracownika (minimalizacja strat osobowych)
  • prace realizacyjne na obciążonej linii (ergonomia korekcyjna) – dopasowywanie odstępów między maszynami dla potrzeb komunikacji i transportu,
  • optymalizacja rozmieszczenia maszyn i urządzeń w kontekście dopasowania pod potrzeby pracowników

Warunki zatrudnienia:

Praca na podstawie umowy o pracę na ½ etatu, atrakcyjne warunki finansowe, Zatrudnienie na okres 21 miesięcy od 01.05.2021.