Przetargi

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1

dotyczące przeprowadzenia prac budowlanych polegających na przystosowaniu nieruchomości na potrzeby realizacji projektu zamieszczone również na stronie Bazy konkurencyjności pod adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/61480

INFORMACJA O DOKANANYM WYBORZE

Informacja o dokonanym wyborze najbardziej korzystnej ekonomicznie i jakościowo oferty w postępowaniu z dnia 27 lipca 2021 r. na przeprowadzenie prac budowlanych polegających na przystosowaniu nieruchomości na potrzeby realizacji projektu pn. „Zintegrowany system obróbki surowca skalnego. Proekologiczna linia produkcyjna, oparta na idei zrównoważonego rozwoju i dostosowana do obsługi przez osoby niepełnosprawne”

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Zamawiający Kamienna Grzegorz Kurpiński

W dniu 13 sierpnia 2021 r. dokonał wyboru najbardziej korzystnej ekonomicznie i jakościowo oferty, spośród złożonych i ważnych ofert, które wpłynęły w wyznaczonym w zapytaniu ofertowym terminie, tj. do godz. 16:00 w dniu 11 sierpnia 2021 r.

Za najkorzystniejszą ekonomicznie i jakościowo uznano ofertę:

TOCZPOL CONSTRUCTION GROUP SP. Z O. O.

Ul. Lubińska 55/11

59-330 Ścinawa

NIP: 692 25 14 779

REGON: 367799102

która uzyskała najwyższą ocenę punktową zgodnie z kryteriami zawartymi w zapytaniu ofertowym: 70,00 punktów.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2

dotyczące zakupu kruszarki będącej elementem służącym do budowy i na stałe zainstalowanym w prototypie (linii pilotażowej) zamieszczone również na stronie Bazy konkurencyjności pod adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/63479

najbardziej korzystnej ekonomicznie i jakościowo ofertyw postępowaniu z dnia 10 sierpnia 2021 r.

na zakupie kruszarki  

na potrzeby realizacji projektu pn. „Zintegrowany system obróbki surowca skalnego. Proekologiczna linia produkcyjna, oparta na idei zrównoważonego rozwoju i dostosowana do obsługi przez osoby niepełnosprawne”

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Zamawiający

Kamienna Grzegorz Kurpiński

Ul. M. Skłodowskiej – Curie 182A

59-300 Lubin

NIP: 6921668121

REGON: 366695464

W dniu 20 sierpnia 2021 r. dokonał wyboru najbardziej korzystnej ekonomicznie i jakościowo oferty, spośród złożonych i ważnych ofert, które wpłynęły w wyznaczonym w zapytaniu ofertowym terminie, tj. do godz. 16:00, 18 sierpnia 2021 r.

Za najkorzystniejszą ekonomicznie i jakościowo uznano ofertę:

Dawid Danielewicz – FIRMA USŁUGOWA – REMONTY MASZYN I URZĄDZEŃ

Laskowice 7a,

59-330 Ścinawa

NIP: 692 233 27 07

REGON: 021877480

która uzyskała najwyższą ocenę punktową zgodnie z kryteriami zawartymi w zapytaniu ofertowym: 100,00 punktów.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3

dotyczące zakupu wózka widłowego zamieszczone również na stronie Bazy konkurencyjności pod adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/63578

INFORMACJA O DOKANANYM WYBORZE

najbardziej korzystnej ekonomicznie i jakościowo oferty w postępowaniu z dnia 10 sierpnia 2021 r. na zakupie używanego wózka widłowego na potrzeby realizacji projektu pn. „Zintegrowany system obróbki surowca skalnego. Proekologiczna linia produkcyjna, oparta na idei zrównoważonego rozwoju i dostosowana do obsługi przez osoby niepełnosprawne”

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

w postępowaniu z dnia 10 sierpnia 2021 r.

na przeprowadzenie prac polegających na zakupie używanego wózka widłowego

na potrzeby realizacji projektu pn. „Zintegrowany system obróbki surowca skalnego. Proekologiczna linia produkcyjna, oparta na idei zrównoważonego rozwoju i dostosowana do obsługi przez osoby niepełnosprawne”

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Zamawiający Kamienna Grzegorz Kurpiński

W dniu 20 sierpnia 2021 r. dokonał wyboru najbardziej korzystnej ekonomicznie i jakościowo oferty, spośród złożonych i ważnych ofert, które wpłynęły w wyznaczonym w zapytaniu ofertowym terminie, tj. do godz. 16:00, 18 sierpnia 2021 r.

Za najkorzystniejszą ekonomicznie i jakościowo uznano ofertę:

Dawid Danielewicz – FIRMA USŁUGOWA – REMONTY MASZYN I URZĄDZEŃ

Laskowice 7a,

59-330 Ścinawa

NIP: 692 233 27 07

REGON: 021877480

która uzyskała najwyższą ocenę punktową zgodnie z kryteriami zawartymi w zapytaniu ofertowym: 100,00 punktów.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4

dotyczące zakupu instalacji wody technologicznej zamieszczone również na stronie Bazy konkurencyjności pod adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/68719

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5

dotyczące zakupu instalacji nawadniającej zamieszczone również na stronie Bazy konkurencyjności pod adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/68801

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6

dotyczące zakupu instalacji sprężonego powietrza zamieszczone również na stronie Bazy konkurencyjności pod adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/68806