Projekt nagrobków

Nagrobek to kilka elementów wyciętych z kamienia i poskładanych w całość. Nagrobek, z punktu widzenia techniki, to kamienne elementy, wycięte i obrobione w odpowiedni sposób, następnie złożone w całość na solidnym fundamencie.

Na początku rodzi się pomysł. Mając pomysł możemy już wszystko… Najpierw powstaje szkic – tu nanosimy wszystkie uwagi zamawiającego (zmiany kształtu, grubości, ułożenia elementów, kierunków spadów, nachylenia, rodzajów wykończeń oraz użytych materiałów, ich rodzajów i gatunków). Szkic daje podstawę do wykonania projektu technicznego, czyli rysunku technicznego. Projekt to sedno wyceny i kosztorysu – wiemy, co chcemy osiągnąć, ile materiału użyć oraz jaką technologię zastosować. Wystarczy to do opisu finansowego przedsięwzięcia. Po akceptacji warunków przez obie strony (inwestora i wykonawcę) rozpoczyna się proces produkcyjny.

Pierwszy etap to wydobycie kamienia. Kopalnie rozlokowane są na całym świecie. Każda z nich wydobywa inny rodzaj i gatunek kamienia. Pokłady kamienia uwięzione są w głębinach ziemi od milionów lat. Tam w kopalniach odkrywkowych dokonuje się kontrolowanych wybuchów, które powodują odwarstwienie skał – wydobyte zostają bloki skalne o (w większości) regularnym kształcie ok. 2 m x 2 m x 2 m. Taka kamienna kostka zostaje przetransportowana do miejsca docelowego za pomocą dźwigów, suwnic, koparek, później statków, pociągów, samochodów ciężarowych, wózków widłowych. Na miejscu zostaje ustawiona z dużą precyzją pod piłą linową zwaną trakiem. Taka piła tnie blok na płyty o ustalonej grubości (zwykle 3 – 12 cm). Płyta musi zostać następnie odpowiednio obrobiona wykorzystując procesy polerowania, szlifowania, płomieniowania, satynowania, groszkowania, piaskowania, itp. Taki wyrób jest gotowy do pocięcia na mniejsze elementy – zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie. Każdy element po wycięciu także wymaga obróbki: polerowania, szlifowania lub innych. Dopiero wtedy staje się pełnowartościowym produktem – jednym z wielu elementów całości. Kiedy wszystkie części składowe projektu zostaną wycięte, obrobione i przygotowane do złożenia następuje kolejny etap prac: montaż.

Montaż to poskładanie wielu elementów w jedną całość. Czasem musi on zostać poprzedzony przez przygotowanie podłoża, budowę fundamentów, poprawę istniejących podpór, itp. To typowo budowlane czynności, niemniej jednak najważniejsze – bez solidnego fundamentu nie ma możliwości wykonania prac zgodnie ze sztuką. Pewne jest bowiem wcześniejsze lub późniejsze osiadanie, zapadanie, przechylanie lub pękanie konstrukcji. Stąd nasze przywiązanie do wykonywania fachowego fundamentu.

Mając solidne podłoże rozpoczynamy składanie elementów zgodnie z projektem. Małe nagrobki nie wymagają przerw technologicznych oraz skomplikowanych narzędzi do ich wzniesienia. Duże budowle, mauzolea, rzeźby, nagrobki wielopokoleniowe (groby rodzinne), grobowce wielopoziomowe i temu podobne wymagają cięższego sprzętu oraz wielu etapów prac (przerwy technologiczne na wysychanie kolejnych warstw klejów). Tylko wtedy osiągamy pewność co do solidności wykonania.

Po zakończeniu prac budowlanych przychodzi czas na aranżację wokół mogiły. Tutaj również istnieją tysiące możliwości – można położyć kamień, grys, otoczaki, sztuczną trawę, wkopać ławkę, ułożyć kostkę brukową lub betonową.

Po tym etapie zlecenie uważane jest za zakończone. Inwestor może cieszyć się ze zrealizowania swojego projektu, wykonawca może się cieszyć z dobrze wykonanej pracy oraz słów uznania ze strony inwestora. Rozpoczyna się okres eksploatacji nagrobka, w którym nasza firma świadczy nieodpłatne usługi kontroli osiadania nagrobka, jego poziomowania w razie zmiany parametrów początkowych oraz konserwacji kamienia.

Przeniesienie grafiki na kamień
Blaty kamienne są trwalsze niż drewniane