Pierwsza klasyfikacja minerałów

Wg badań archeologicznych, już Babilończycy, Celtowie, starożytni Grecy i Rzymianie systematycznie zajmowali się wydobyciem minerałów. Najstarsze wzmianki pisane o minerałach należą do filozofa greckiego Arystotelesa (384-322 r. p.n.e.) oraz rzymskiego uczonego Pliniusza Starszego (23-79 r. n.e.). Pierwszą klasyfikację minerałów przeprowadził arabski lekarz Ibn Sin (Avicenna) (980-1037).

Mineraologia - nauka o minerałach