Mineraologia – nauka o minerałach

Mineraologia (minera – ruda) jest nauką o minerałach – ich postaciach, budowie, składzie, własnościach fizycznych i chemicznych oraz warunkach powstawania. Minerały to naturalne związki chemiczne, rzadziej rodzime pierwiastki, także stopy powstałe w skutek procesów geologicznych. Obecnie znanych jest ok. 3000 minerałów a najpowszechniejszymi są te zawierające krzem. Tworzą one skały, które z kolei mogą być zbudowane z wielu różnych minerałów (granit, bazalt) lub z wielu osobników jednego minerału (wapień, dolomit). Naukę o skałach nazywamy pertografią.

Jak powstają i przeobrażają się minerały?
Pierwsza klasyfikacja minerałów