Blaty kamienne są trwalsze niż drewniane

Blaty kamienne są trwalsze niż drewniane… Zagadnienie można rozstrzygnąć na dwóch płaszczyznach. Pierwsza to czysto fizyczne właściwości wymienionych materiałów oraz ich porównanie. Druga kwestia to dane obserwacyjne. Kamień to zwykle skała osadowa lub metamorficzna pochodzenia naturalnego, wydobywana z głębin ziemi metodą odkrywkową. Charakterystyczne dla wszystkich gatunków i rodzajów kamienia jest to, że posiadają bardzo małą nasiąkliwość, a przez to są całkowicie mrozoodporne. Jest ponadto bardzo gęsty, a przez to nadzwyczaj odporny na zginanie i ściskanie (odporność o wiele wyższa niż betonu).

Dla granitu gęstość waha się od 2,65 do 2,75 g/cm3 przy odporności na ściskanie rzędu 114-267 MPa – czyli ponad 5-10 razy więcej od betonu klasy C20/25 stosowanego do budowy domów!

Dla marmurów i ich pochodnych (onyxy, trawertyny) te wartości są nieco mniejsze: 2,40-2,50g/cm3 i 80-200 MPa – co nadal znacznie przekracza wartości deklarowane dla betonu.

Przy drewnie oraz jego najbardziej odpornych gatunkach takich jak buk lub dąb gęstość waha się pomiędzy 0,71-0,73 g/cm3 – już tutaj widać znaczącą różnicę w zapisach. Odporność na ściskanie tych gatunków wzdłuż włókien drewna wynosi 47-53 MPa, czyli od 2 do 5 razy mniej niż kamienia. Ściskanie drewna w poprzek włókien daje jeszcze mniej zadowalające wyniki – 9-11 MPa. Widać wyraźnie, że dla trwałości, oprócz gatunku drewna, ma znaczenie sposób jego obróbki (kierunku cięcia), co nie ma aż takiego znaczenia przy kamieniu.

Gęstość materiału wpływa bezpośrednio na jego nasiąkliwość – kamienie posiadają ją na poziomie 0,3-4,2 % (od granitu do piaskowca). Drewno posiada nasiąkliwość ok. 28% (stan nasycenia). Tak wysoki współczynnik powoduje pęcznienie i kurczenie, czyli zmianę objętości na skutek pochłaniania lub oddawania wody. Wyeliminowanie tego procesu jest niemożliwe, można go jedynie ograniczyć za pomocą odpowiedniej pielęgnacji drewna (impregnaty, olejowanie, itp.).

Porównywanie danych fizycznych nie zawsze jest wygodnym narzędziem. Wystarczy się zastanowić, jakie elementy w naszym codziennym otoczeniu są najtrwalsze, czyli zostały zrobione najwcześniej i dotrwały do czasów dzisiejszych. Przewagę ma oczywiście kamień, stosowany w budownictwie od tysiącleci (piramidy). Najstarsze odnajdywane ślady użycia drewna sięgają 5500 lat p.n.e. – studnie w neolicie. Narzędzia wykonywane przez ludzi pierwotnych (praludzi) szacowane są na 3,39 miliona lat! Łatwo można wyznaczyć trwałość – kamień przewyższa drewno około 600 razy.

Niezaprzeczalnie kamień jest trwalszy od drewna i stosowanie go jako materiał na blaty kuchenne czy łazienkowe ma mocne uzasadnienie. Jeśli coś robić, to raz a porządnie… Zgadzacie się?

Projekt nagrobków
Schody kamienne w domu to styl i elegancja.