Czy wiesz, że…?

Istnieją trzy procesy fizykochemiczne, w wyniku których powstają lub przeobrażają się minerały: procesy magmowe, osadowe i metamorficzne. Magmowe związane są z działaniem roztopionej skały w podwyższonej temperaturze oraz ciśnieniu. Osadowe związane z odkładaniem kolejnych warstw skalnych w wyniku procesów geologicznych a także czynników atmosferycznych. Metamorficzne zachodzące głęboko pod powierzchnią Ziemi pod wpływem ogromnych temperatur i ciśnień, które powodują przeobrażenia fizyczno-chemiczne skał.

Czy wiesz, że…?

Mineraologia (minera – ruda) jest nauką o minerałach – ich postaciach, budowie, składzie, własnościach fizycznych i chemicznych oraz warunkach powstawania. Minerały to naturalne związki chemiczne, rzadziej rodzime pierwiastki, także stopy powstałe w skutek procesów geologicznych. Obecnie znanych jest ok. 3000 minerałów a najpowszechniejszymi są te zawierające krzem. Tworzą one skały, które z kolei mogą być zbudowane z wielu różnych minerałów (granit, bazalt) lub z wielu osobników jednego minerału (wapień, dolomit). Naukę o skałach nazywamy pertografią.

Czy wiesz, że…?

Wg badań archeologicznych, już Babilończycy, Celtowie, starożytni Grecy i Rzymianie systematycznie zajmowali się wydobyciem minerałów. Najstarsze wzmianki pisane o minerałach należą do filozofa greckiego Arystotelesa (384-322 r. p.n.e.) oraz rzymskiego uczonego Pliniusza Starszego (23-79 r. n.e.). Pierwszą klasyfikację minerałów przeprowadził arabski lekarz Ibn Sin (Avicenna) (980-1037).